Klauzura informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych, jest Versada Secret Lashes sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 3, KRS nr 0000774460, NIP: 5682342178 reprezentowana przez Prezes Zarządu Adrianę Panfil. (Pozostałe miejsca wykonywania działalności: ul. Wielkopolska 76 Gdynia, ul. Kiedronia 1/16 Gdynia)
 2. Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Paulina Markowska-Pluta. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzaniem danych osobowych, można wysłać zapytanie na adres e-mail: iod@opiekunrodo.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a w szczególności: umówienia na wizytę, wysyłania wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie, odbycia szkolenia, wystawienia certyfikatu, wystawienia rachunku lub faktury, czy używania wizerunku na prowadzonych przez firmę portalach. Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. B.
 4. W trakcie rejestracji w naszej firmie prosimy m.in. o następujące dane osobowe: imię i nazwisko; datę urodzenia, numer telefonu; adres mailowy, zgodę na udostępnienie wizerunku.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszego salonu, sklepu, oraz szkolenia.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania, dostawcę usługi mailingu, oraz inne z którymi firma ma podpisaną umowę powierzenia.
 8. Państwa dane będą podlegały profilowaniu, ale nie będą przekazywane do państw trzecich
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania naszych usług, aż do momentu wycofania przez Państwa zgody, z zaznaczeniem iż wycofanie jej nie będzie miało wpływu, na wcześniej udzielone już zgody.
 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.: Marketingu własnych produktów lub usług
 11. Dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. Ze zm.)